BIH | EN | DE

Granitmont Jablanica

Djelatnost firme je eksploatacija, obrada i ugradnja kamena Jablaničkog gabra, koji je poznat kao Jablanički granit. Eksploataciju kamena vrši iz vlastitih majdaništa najsavremenijom mehanizacijom. Za sve svoje proizvode kompanija posjeduje odgovarajuću atestnu dokumentaciju... više.

Djelatnost

Eksploatacija granita, finalna prerada granita za građevinarstvo u rezanoj, poliranoj, pjeskarenoj paljenoj ili štokovanoj varijanti, finalna prerada granita za spomeničarstvo, ugradnja granita u građevinarstvu i spomeničarstvu... više.

Katalog i promo video

Za pregled kataloga ili promo videa kompanije odaberite jedan od linkova ispod:
KATALOG
PROMO VIDEO
Za sva dodatna pitanja ili informacije o našim proizvodima koje niste uspjeli pronaći na našim internet stranicama, kontaktirajte nas putem naših telefonskih brojeva ili putem email-a. Naše osoblje će uložiti dodatni trud da iste dobijete u najkraćem roku. Stvaramo kvalitet koji traje...